post@nso.no   +47 90 100 333

Sikkerhet sendes alle industribedrifter og verksteder i Norge med minst 40 ansatte. Leserne er bl.a. industrivernledere og andre som er opptatt av sikkerhet og beredskap.
Annonser i Sikkerhet blir sett av dem som er ansvarlige for å kjøpe produkter og tjenester!

Bladet kommer ut fire ganger i året og handler om bl.a. industrivern, beredskap, første­hjelp, brannvern, redning av miljø og materielle verdier – alt innen sikkerhet og sikring i for­bind­else med industriulykker.

I tillegg dekker bladet villede hendelser slik som kriminalitet, terror og spionasje – både fysisk og innen IKT.

Velg mellom rubrikk, halvside og helside – rabatt ved flere innrykk

Rubrikkannonse

1.333 /

Bestill rubrikkannonse Rubrikk på vår «Gule sider»
bredde: 47 mm
valgfri høyde: 47-94 mm

Annonse - halvside

8.000 /

Halvside liggende A5
vanlig: 198*142,5 mm
utfallene: 210*148,5 mm
Halvside stående
vanlig: 99*285 mm
utfallende: 105*297 mm
Annonse - helside

12.000 /

Vanlig: 198 x 285 mm
Utfallende: 210 x 297 mm + 4 mm
A4

Annonse - omslag

14.000 /

Innside vanlig: 198 x 285 mm
Utfallende: 210 x 297 mm + 4 mm
A4

Bestiller dere fire innrykk får dere 25 % rabatt. Bestiller dere samme rubrikkannonse innen flere bransjer koster hvert ekstra innrykk kun 250 kr per gang.

format rabatt-pris
Rubrikk 1.000
Rubrikk ekstra   250
Halvside 6.000
Helside 9.000
Helside omslag 10.500

Utgivelseplan og bestilling

nr tema frister
bestill levér hos lesere
1 Planverk/ dokumen­tasjon 23. jan. 30. jan. uke 8
2 Brannvern 5. apr. 12. apr. uke 20
3 Opplæring/sikring 28. aug. 4. sept. uke 39
4 Industrivernkonferansen 6. nov. 13. nov. uke 49

Annonser bestilles og leveres via epost til Altern kommunikasjon: annonse@nso.no.
Har du spørsmål? Bruk epost eller mobil 94 13 18 16.

Last ned medieplan for 2017