post@nso.no   +47 90 100 333
Hedersdiplom til Olsen

Hedersdiplom til Olsen

Mangeårig industrivernleder ved Eramet Norway AS avd. Sauda, Waldemar Olsen, har blitt hedret med NSOs Hedersdiplom. Han fikk utdelt diplomet fra verksdirektør Rune Dolmen.

Olsen har 15 års erfaring i industrivernet som industrivernleder. Han har også erfaring fra Sauda brannvesen, hvor han blant annet har vært utrykningsleder.

NSO gratulerer og takker for mangeårig innsats!

Fortjener noen ved din virksomhet diplomet? Ta kontakt med NSO: post@nso.no

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og mannskap i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.

VETERAN: Verkstedsdirektør Rune Dolmen (t.v.) delta ut hedersdiplom til industrivernleder Waldemar Olsen. Foto: Brede Rokås/Eramet Sauda

Leave a Reply