post@nso.no   +47 90 100 333

NSOs årsrapport for 2015
I 2015 var det 565 tilfeller hvor innsatsen fra industrivernet var konsekvensreduserende

Virksomhetenes industrivern gjennomførte til sammen 848 innsatser i 2015. Dette var innsatser hvor deler av eller hele beredskapsorganisasjonen ble kalt ut til reelle hendelser i egen virksomhet. I 565 tilfeller var innsatsen konsekvensreduserende.

Per 17. mars 2016 var det registrert 1.010 industrivernpliktige virksomheter. Virksomhetene har ulike behov for beredskap og deles inn i to hovedkategorier:

  • 535 virksomheter hadde behov for grunnleggende industrivern
  • 475 virksomheter hadde behov for forsterket industrivern

Last ned hele årsrapporten for 2015 her