post@nso.no   +47 90 100 333

NSOs årsrapport for 2016
I 2016 var det 686 tilfeller hvor innsatsen fra industrivernet var konsekvensreduserende

Virksomhetenes industrivern gjennomførte til sammen 936 innsatser i 2016. Dette var innsatser hvor deler av eller hele beredskapsorganisasjonen ble kalt ut til reelle hendelser i egen virksomhet. I 686 tilfeller var innsatsen konsekvensreduserende.

Per 1. mars 2017 var det registrert 1.007 industrivernpliktige virksomheter. Virksomhetene har ulike behov for beredskap og deles inn i to hovedkategorier:

  • 538 virksomheter hadde behov for grunnleggende industrivern
  • 469 virksomheter hadde behov for forsterket industrivern

Last ned hele årsrapporten for 2016 her