post@nso.no   +47 90 100 333

§ 4 Meldeplikt

Virksomhet som faller inn under forskriften skal sende melding til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Meldingen skal inneholde virksomhetens navn og adresse, organisasjonsnummer, næringskode, antall sysselsatte og om virksomheten skal ha forsterket industrivern, og hvilke forsterkninger, i henhold til kapittel 3.

Har dere spørsmål om virksomheten deres er industrivernpliktig, ta kontakt med NSO: post@nso.no eller på tlf: 901 00 333

LES MER: Regelverk for industrivernpliktige virksomheter