post@nso.no   +47 90 100 333

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgave å drive tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, og drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. NSOs myndighetsrolle følges opp av DSB gjennom årlige forventningsbrev. NSOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSO har 11 ansatte og har kontorer på Lysaker.

Rådgiver – Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Arbeidsområder/ansvar

 • Sette opp årlig plan for tilsyn innen ansvarsområdene
 • Gjennomføring av tilsyn, tilsynsrapporter og verifisering av disse.
 • Oppfølging av enhetsregisteret, verifisering/ research/ kontaktarbeid vedrørende aktuell veiledning
 • Initiere/ utvikle/ kontakt med lokale/ regionale nettverk innen industrivern
 • Aktuelle utredninger, høringsnotater etc i nært samarbeid med direktør
 • Kursvirksomhet, både som utvikler og instruktør, herunder aktiv bidragsyter til den årlige Industrivernkonferansen

Stillingens kravprofil

Formelle krav:

 • Erfaring fra industri/ industrirelatert virksomhet fra prosess/ kjemi/ maskin mv
 • Gjerne erfaring med beredskap- og/ eller sikkerhet
 • Innsikt i industrivern/ HMS vil være en fordel
 • Bachelor innen tekniske fag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • Solid IT-bruker, og erfaring fra håndtering av litt avanserte databaseprogrammer
 • Førerkort for bil, og kunne disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, nysgjerrig, åpen, lyttende og både trygg og ydmyk i møte med nye mennesker og situasjoner
 • Personlig og faglig tillitvekkende, tydelig, men også pragmatisk og rimelig fleksibel
 • Flink til å samarbeid og dele informasjon/ kunnskap, men også selvstendig og selvgående
 • Grundig, strukturert og rimelig analytisk, tar ting raskt og flink til å prioritere
 • Praktisk og operativ tilnærming med gode pedagogiske evner

For den rette kan vi tilby spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver samt en fleksibel arbeidssituasjon med stor frihet. For nærmere informasjon om stillingen kontakt direktør Knut Oscar Gilje i NSO, tlf. 99529051, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor tlf. 91729682.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 5. juni.

Trykk her for å komme til søknadsskjema

Sist oppdatert: 11.05.2018