post@nso.no   +47 90 100 333
Varierende kunnskap om risiko

Varierende kunnskap om risiko

Seks av ti virksomheter vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

I løpet av den to uker lange aksjonen gjennomførte inspektører 300 tilsyn i industriparker, forsyningsbaser og kjøpesentre, hvor mange virksomheter er konsentrert på et avgrenset område. Aksjonen, i regi av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og DSB, viser at mange virksomheter har et forbedringspotensial.

– NSO vil følge opp funnene fra den felles tilsynsaksjonen i vårt tilsynsarbeid. Erfaringene viser at det er behov for å øke «bredden» på risikovurderingene. For enkelte industrivern kan dette bety at de får flere uønskede hendelser å etablere beredskap for, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Les mer på DSBs nettsider

Leave a Reply