Varierende kunnskap om risiko

Nyheter 26. mai 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Seks av ti virksomheter vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene.

I løpet av den to uker lange aksjonen gjennomførte inspektører 300 tilsyn i industriparker, forsyningsbaser og kjøpesentre, hvor mange virksomheter er konsentrert på et avgrenset område. Aksjonen, i regi av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og DSB, viser at mange virksomheter har et forbedringspotensial.

– NSO vil følge opp funnene fra den felles tilsynsaksjonen i vårt tilsynsarbeid. Erfaringene viser at det er behov for å øke «bredden» på risikovurderingene. For enkelte industrivern kan dette bety at de får flere uønskede hendelser å etablere beredskap for, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Les mer på DSBs nettsider