post@nso.no   +47 90 100 333

Daily Archives: 15. januar 2018

Ny veileder for transport av farlig gods

Ny veileder for transport av farlig gods

Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005. Denne har blitt revidert i flere omganger, og beskriver en rekke tiltak virksomheter kan utføre for å oppfylle kravene i ADR 1.10, samt sikre kjøretøy, last og eiendom mot innbrudd, tyveri og kapring. Terrorhendelsene i Europa de siste årene har […]

les mer »