Skjerpede krav til røyk- og kjemikaliedykkersertifikat

Fagstoff 11. oktober 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Kandidatene til røyk- og kjemikaliedykkersertifikat må kvalifisere seg ved å gjennomgå en teoriprøve og prekvalifisering.

Bildetekst: Røykdykker og industrivernleder hos BEWi produkter på Frøya, Trude Brustad, er klar for innsats.

Foto: Privat

Det er ingen snarvei for å bli røyk- og kjemikaliedykker. Fysiske og psykiske tester må gjennomgås.  Kandidatene må også kvalifisere seg ved å gjennomgå en teoriprøve og prekvalifisering.

– For å tilpasse oss nye tider har vi nå modernisert røykdykkersertifikatet, sier spesialrådgiver Bjørn Egil Jacobsen i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har valgt å gå sammen med Norsk brannvernforening om det nye sertifikatet. Det er gjort få endringer med selve gjennomføringen som består av tre moduler, som tidligere. Modul en er en teoretisk test basert på veiledningen Om røyk- og kjemikaliedykking i Industrivernet utarbeidet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Tre dagers kurs

Deretter venter en praktisk del, et tre dagers kurs, som tilbys blant annet av en del kommunale brannvesen og flere kurs- og øvelsessentre. Her gjennomføres det krevende øvelser som setter deltakerens fysiske og psykiske styrke på prøve.

Den tredje og siste modulen er å gå gjennom og bestå ti øvelser over ett år, i virksomheten han eller hun er ansatt i.

– Det er viktig at øvelsene gjennomføres i virksomheten han eller hun jobber i. Det gjelder å kjenne egen bedrift. Dette er viktig først og fremst for å kunne redde liv ved arbeidsplassen, deretter hente ut verdier og bistå brannvesenet. Dette er også en bekreftelse på at virksomheten er i stand til forsvarlig å ivareta tjenesten, uttaler Jacobsen.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er faglig ansvarlig og eier av røykdykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

– Det er fint å ha Norsk brannvernforening med på laget for å utdanne fremtidens røyk- og kjemikaliedykkere. Norsk brannvernforening sitter med spisskompetanse på gjennomføring og kvalitetssikring av denne type kurs og opplæring. Gjennom denne nye ordningen vil deltaker og sertifikatordningen bli godt og forsvarlig ivaretatt.

Flere muligheter for oppfølging

Overgangsperioden blir slik at røyk- og kjemikaliedykkerne som startet på ordningen med det gamle systemet får nå registret sitt sertifikat i det nye systemet hos Norsk brannvernforening.

– Røyk- og kjemikaliedykkerne betaler da ny pris for sertifikatet. NSO aksepterer dette blant annet med bakgrunn i at sertifikatet er frivillig, ikke et krav hjemlet i regelverket, og at den nye ordningen gir flere muligheter for oppfølging, informasjon og sporbarhet som kommer deltakeren til gode. Dette er en av grunnene til samarbeidet med brannvernforeningen.

Det må minimum tre dykkere til for at en virksomhet har et lag og tilfredsstiller forsterkningen røyk- og/eller kjemikaliedykking. Røykdykkere har gjennom årene reddet liv og store verdier. De kan utgjøre forskjellen på liv og død gjennom å veilede og bistå det lokale brannvesenet. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid med brannvesenet særlig med vekt på felles øvelser. Røykdykking er den siste konsekvensreduserende barrieren. Alle andre alternative løsninger bør være vurdert før man sender røykdykkere inn. Røykdykking er forbundet med fare. Det er en krevende tjeneste som stiller krav til både røykdykker og arbeidsgiver. Systematiske konkrete tiltak er nødvendig både før, under og etter innsats. Det er viktig å ivareta røykdykkerens sikkerhet og helse, understreker Jacobsen.