Vårens kurspåmeldinger er åpne

Kurs 16. januar 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Meld deg på et av vårens kurs, og bli faglig oppdatert.

Trenger du eller noen i industriverngruppa litt oppfriskning av kunnskaper – eller trenger dere helt ny kunnskap? Kanskje dere finner det dere leter etter på NSOs kursoversikt.

vår kursoversikt vil du finne kurs som passer for industrivernleder, fagleder industrivern, innsatspersoner og redningsstaben. NSO skal ikke være en konkurrent til de kommersielle leverandørene som finnes der ute.

NSO tilbyr følgende kurs for industrivernpersonell:

  • Industrivernforskriften – et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.
  • SIMKAT – gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Kurset arrangeres som to- og tredagerskurs som passer for ulike virksomheter.

I tillegg tilbyr vi et kurs i øvelsesplanlegging for industrivern i samarbeid med Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). NUSB arrangerer også to andre kurs som kan være aktuelle for industrivernleder: Sikringsrisikoanalyse og Intensivgrunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse