Setter opp ekstrakurs i høst

Nytt fra NSO 26. mai 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO arrangerer tre ekstra kurs.

På grunn av korona-situasjonen ble flere av NSOs kurs avlyst tidligere i vår. Siden det nå har blitt åpnet opp for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer med ansvarlig arrangør, vil NSO sette opp tre ekstra kurs. Disse kursene blir en erstatning for de kursene som ble avlyst.

Kursene som arrangeres:

NSO presiserer at kurset vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og at smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.