Lanserer digitalt forskriftskurs

Nytt fra NSO 6. januar 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO starter med en digital versjon av kurset Industrivernforskriften.

I fjor ble nesten alle NSOs kurs avlyst på grunn av den pågående korona-pandemien. Selv om det ikke er mulig å møtes fysisk i disse dager opplever NSO at det er stadig behov for faglig påfyll ute i industrivernpliktige virksomheter.

– Vi ønsker å gi et tilbud i perioden fram mot normalisering i samfunnet. NSO opplever en jevn etterspørsel etter forskriftskurset, og vi mener at denne digitale løsningen med dagskurs kan bistå mange med de behovene som nye industrivernledere har, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Han presiserer at det digitale dagskurset ikke vil erstatte det tradisjonelle todagerskurset med fysisk oppmøte.

– På todagerskurset vil det være mer gruppearbeid og muligheten til å knytte kontakt med andre kursdeltakere som vi vet er veldig verdifullt. Når det er mulig og samles i større grupper igjen, vil vi vurdere denne digitale varianten som et supplement til vårt ordinære kurs, sier Gilje.

Målgruppe for kurset

Det digitale kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene» er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger der vi legger vekt på praktiske eksempler og dialog med deltakerne. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Kursdatoer

De digitale Industrivernforskriften-kursene vil foregå over Teams fra kl. 08.00-16.00. Vi forventer at deltakerne har kamera og mikrofon tilgjengelig på PC-en de bruker på kurset. Deltakere vil få invitasjon på e-post, og det vil bli sendt ut kursbevis som PDF etter bestått kurs.

Kurset er planlagt på følgende datoer:

  • Torsdag 28. januar – kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste
  • Torsdag 18. februar – kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste
  • Tirsdag 16. mars – kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste

Pris og påmelding

Prisen for kurset er kr. 750 per deltaker. NSO sender faktura til virksomheten. Påmelding gjøres via post@nso.no. Opplys om følgende når dere melder dere på:

  • Kursdatoen dere ønsker å delta
  • Fullt navn og e-postadresser til dem som skal delta på kurset. Oppgi også om dere skal sitte sammen under kurset eller om hver av deltakerne skal ha en unik Teams-invitasjon
  • Org.nr, navn og adresse på virksomheten som skal betale

Påmelding til alle NSOs kurs er bindende. Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse.