Flere digitale forskriftskurs i vår

Nytt fra NSO 2. februar 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Meld deg på digital versjon av kurset Industrivernforskriften i april og mai.

Da Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) tidligere i år lanserte en digital versjon av forskriftskurset ble kursene raskt fylt opp. Et kurs er allerede gjennomført, og nå har NSO åpnet opp for mulighet for flere deltakere på hvert kurs samt satt opp tre ekstra kurs i april og mai (se påmeldingslenker lenger ned i saken).

– NSO opplever en jevn etterspørsel etter forskriftskurset, og vi mener at denne digitale løsningen med dagskurs kan bistå mange med de behovene som nye industrivernledere har. Vi har derfor satt opp flere kurs som et tilbud i perioden fram mot normalisering i samfunnet, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Han presiserer at det digitale dagskurset ikke vil erstatte det tradisjonelle todagerskurset med fysisk oppmøte.

– På todagerskurset vil det være mer gruppearbeid og muligheten til å knytte kontakt med andre kursdeltakere som vi vet er veldig verdifullt. Når det er mulig og samles i større grupper igjen, vil vi vurdere denne digitale varianten som et supplement til vårt ordinære kurs, sier Gilje.

Kursdatoer

De digitale Industrivernforskriften-kursene vil foregå over Teams fra kl. 08.00-16.00. Vi forventer at deltakerne har kamera og mikrofon tilgjengelig på PC-en de bruker på kurset. Deltakere vil få invitasjon på e-post, og det vil bli sendt ut kursbevis som PDF etter bestått kurs.

Kurset er planlagt på følgende datoer:

  • Torsdag 18. februar – kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste
  • Onsdag 10. mars – få plasser ledig
  • Tirsdag 16. mars – få plasser ledig
  • Onsdag 7. april
  • Tirsdag 27. april
  • Torsdag 6. mai

Målgruppe for kurset

Det digitale kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene» er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger der vi legger vekt på praktiske eksempler og dialog med deltakerne. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Pris og påmelding

Prisen for kurset er kr. 750 per deltaker. NSO sender faktura til virksomheten. Påmelding gjøres via post@nso.no. Vennligst opplys om følgende når dere melder dere på:

  • Kursdatoen dere ønsker å delta
  • Fullt navn og e-postadresser til dem som skal delta på kurset. Oppgi også om hver av deltakerne skal ha en unik Teams-invitasjon
  • Org.nr, navn og adresse på virksomheten som skal betale

Påmelding til alle NSOs kurs er bindende. Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse.