Instruktørkurs radioterminal Nødnett

Kurs 8. mars 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tibyr felles instruktørkurs for radioterminaler i Nødnett.

Bruker dere eller ønsker dere å bruke Nødnett i industrivernet?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tibyr felles instruktørkurs for radioterminaler i Nødnett. Kurset kvalifiserer til å bli lokal instruktør for bruk av radioterminaler i Nødnett, slik at en organisasjon selv kan lære opp sine brukere.

Om kurset

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring. Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

Dette lærer du

Kurset for å bli lokal instruktør strekker seg over to dager. Kursplanen er dynamisk og instruktøren prioriterer leksjonene etter kursprogresjon. På kursets første dag vil kursdeltakerne få grunnleggende kunnskap om Nødnett, og hvordan radioterminalen og Nødnett brukes. Den andre dagen vil kursdeltakerne få utvidet kunnskap om Nødnett, samt en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom praktiske øvelser og teori.

Du kan se DSBs oversikt over årets kurs her: