To nye digitale kurs før sommeren

Nytt fra NSO 6. april 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Meld deg på digital versjon av kurset Industrivernforskriften i mai og juni.

Den digitale versjonen av kurset Industrivernforskriften har vært svært populært, og alle kursene har vært fulle. Nå har Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) satt opp enda flere kurs før sommerferien.

– Vi har sett at alle kursene fylles opp og vi vil derfor tilby to nye kurs for å sikre at alle som ønsker det får tilbud om opplæring i forskriften, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje.

Han presiserer at det digitale dagskurset ikke vil erstatte det tradisjonelle todagerskurset med fysisk oppmøte.

– På todagerskurset vil det være mer gruppearbeid og muligheten til å knytte kontakt med andre kursdeltakere som vi vet er veldig verdifullt. Når det er mulig og samles i større grupper igjen, vil vi vurdere denne digitale varianten som et supplement til vårt ordinære kurs, sier Gilje.

Kursdatoer

De digitale Industrivernforskriften-kursene vil foregå over Teams fra kl. 08.00-16.00. Vi forventer at deltakerne har kamera og mikrofon tilgjengelig på PC-en de bruker på kurset. Deltakere vil få invitasjon på e-post, og det vil bli sendt ut kursbevis som PDF etter bestått kurs.

Det er ledige kursplasser på følgende datoer:

  • Torsdag 20. mai
  • Tirsdag 15. juni

Målgruppe for kurset

Det digitale kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene» er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger der vi legger vekt på praktiske eksempler og dialog med deltakerne. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Pris og påmelding

Prisen for kurset er kr. 750 per deltaker. NSO sender faktura til virksomheten i ettertid via leverandøren Checkin.

Påmelding til alle NSOs kurs er bindende. Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse.