Samling for kurstilbydere

Nytt fra NSO 22. april 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO inviterer til digital samling for opplæringssentre og kurstilbydere som tilbyr tjenester for industrivern.

NSO har tidligere hatt god dialog med opplæring- og øvelsessentre og kurstilbydere som tilbyr kurs og tjenester for industrivernpersonell.

Nå ønsker vi å følge opp den videre dialogen med et møte via Teams torsdag 3. juni kl. 09.00. Samlingen er planlagt å være cirka to timer og er gratis.

Tilbyr du kurs eller tjenester for industrivernpersonell og ønsker å delta på samlingen? Send en epost til seniorrådgiver i NSO, Per Martin Ødegård

Noen av temaene som er satt opp for samlingen er:

  • Innsats med åndedrettsbeskyttelse
  • Øvelser
  • Håndbok i redningstjeneste

Vi tar forbehold om eventuelle endringer dersom det frem til 3. juni vil være andre temaer vi ønsker å belyse.