Fire forskriftskurs i høst

Nytt fra NSO 11. august 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Deltakerne får større utbytte av de stedlige kursene.

I første halvdel av 2021 har NSO arrangert 12 digitale kurs i industrivernforskriften som har fått gode tilbakemeldinger. Kursansvarlig og juridisk fagsjef i NSO, Inger H. Bye, ser nå frem til å arrangere stedlige to dagers kurs i industrivernforskriften igjen.

– Det er forskjell på utbyttet deltakerne sitter igjen med etter to dagers stedlig kurs i motsetning til en digital dagsamling. Gruppeoppgaver, mingling og diskusjoner er noe som er vanskelig å overføre til Teams. I tillegg gir stedlige kurs bedre muligheter for å bygge nettverk. Vi opplever at deltakerne får mye igjen for nettopp disse elementene på de stedlige kursene vi holder, sier Bye.

I høst er det satt opp fire kurs; i Lillestrøm, Stavanger, Trondheim og Bergen. Lillestrøm-kurset er allerede fylt opp, men det er ledige plasser på de tre andre.

– Vi ønsker å være fleksible og møte dere der hvor det er behov. Hvis dere har et ønske om et annet kurssted, eventuelt flere kurs i Lillestrøm, kontakt oss gjerne på epost: kurs@nso.no, oppfordrer Bye.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger og gruppeoppgaver.

For mer informasjon og påmelding til de ulike kursene, trykk på lenkene under.

  • Industrivernforskriften – Stavanger 29. – 30. september 2021
  • Industrivernforskriften – Trondheim 2. – 3. november 2021
  • Industrivernforskriften – Bergen 9. – 10. november 2021