Meld deg på SIMKAT-kurs nå

Nytt fra NSO 5. oktober 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vi har nå åpnet påmeldingen for SIMKAT-kursene våren 2022.

Det var stor interesse da NSO åpnet opp for påmelding for SIMKAT-kurs høsten 2021, og kursene ble raskt fylt opp.

– SIMKAT har ikke vært mulig å gjennomføre på over halvannet år, så for å dekke behovet til industrivernet har vi planlagt for flere SIMKAT-kurs neste år, totalt tre tredagerskurs og et todagerskurs første halvår, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Samhandling og samspill

Kurset er et svært praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

– SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse. Kurset gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene, sier Gilje.

Forkurs for maks utbytte

Nytt av året er at alle deltakerne vil få tilsendt et forkurs som de skal gjennomføre før de kommer på kurset.

– Alle som deltar på SIMKAT vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre. Dette er for at deltakerne skal få best mulig utbytte av spillene og kurset, sier Gilje.

Våren 2022 arrangeres det fire SIMKAT-kurs:

Todagers-kurset passer for industrivernpliktige virksomheter som har grunnleggende industrivern eller med en til to forsterkninger. NSO erfarer at deltakerne må ha noe praktisk erfaring fra roller i industrivernet for å få godt utbytte av kurset.

Tredagers-kurset er lagt opp med flere og noe mer omfattende simuleringer enn todagers-kurset. Det er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. NSO forutsetter at deltakere på tredagerskurset har erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn.

Alle kursene holdes på Thon Hotel Vettre rett utenfor Asker.