Slik blir NSOs aktiviteter våren 2022

Nytt fra NSO 5. januar 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO går inn den nye året med hjemmekontor og digitale tilsyn.

Som de fleste andre er vi i NSO spent på hvor lenge de mest inngripende tiltakene for å begrense smittespredning vil vare. Fjoråret ble avsluttet med stadig strengere tiltak, og det var bare så vidt NSO fikk arrangert Industrivernkonferansen tidlig i desember.

– Industrivernkonferansen 2021 ble en kombinert variant der omtrent halvparten av deltakerne var i salen og resten fulgte foredragene via direkteoverføring. NSO er i hovedsak fornøyd med gjennomføringen, og tilbakemeldingene har vært gode fra både deltakere og utstillere som var til stede og de som fulgte konferansen digitalt. Både hotellet, tekniske hjelpere og NSOs egne viste stor vilje til å tilrettelegge for en annerledes konferanse på bare få dagers varsel, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje, og legger til at han er glad for at konferansen kunne bli arrangert i det hele tatt, siden den ble avlyst i 2020 på grunn av pandemien.

Digitale tilsyn

De første tilsynene i 2022 er allerede blitt gjennomført digitalt og noen av NSOs kurs må også kjøres digitalt.

– Vi håper at vi raskest mulig er tilbake til stedlige tilsyn, men det avhenger av smitteutviklingen og de pålagte tiltakene. NSO vil gjennomføre tilsyn gjennom hele året uansett. Vi har måttet avlyse stedlige kurs i januar og februar. Så langt har vi satt opp et digitalt forskriftskurs for de deltakerne som var påmeldt de avlyste forskriftskursene. NSO vil vurdere flere digitale kurs om interessen er god og vi ikke kan arrangere stedlige kurs utover våren, sier Gilje.

Nye ressurser

NSO er også inne i en ansettelsesprosess og vil utvide staben i løpet av våren.

– Vi ser etter nye ressurser for å styrke og komplettere organisasjonen, og vi håper å finne den eller de som kan bidra i NSOs videre arbeid med tilsyn, veiledning og kurs, avslutter Gilje.