– Ikke glem industrivernet i sommer

Nyheter 17. juni 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Husk at ulykker ikke tar ferie.

Husk at ulykker ikke tar ferie.

I en del virksomheter er aktiviteten lavere i sommermånedene enn ellers i året. Likevel gjelder kravet om at de skal ha en industrivern-beredskap som «forsvarlig og effektivt» kan håndtere de uønskede hendelsene som kan inntreffe. Men er risikoene mindre enn ellers, kan industrivernet tilpasses den situasjonen.

For andre virksomheter, som leier inn vikarer for å opprettholde de samme aktivitetene, kan risikoen for uønskede hendelser være større. Det samme gjelder for dem som gjennomfører omfattende vedlikeholdsarbeider. De må tilpasse beredskapen til det.

Med ønske om en god sommer fra alle oss i NSO!

Husk at ulykkene ikke tar hensyn til om det er ferie eller ikke …

PS: Du kan nå NSO i hele sommer på tlf. 901 00 333 eller på post@nso.no