Ledige kursplasser i 2023

Kurs 11. januar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hva med et NSO-kurs i år?

Med et nesten normalt kursår i 2022 ble NSOs kurs raskt fylt opp, både SIMKAT-kurset og kurs i forskrift om industrivern. I år vil vi arrangere henholdsvis fire og åtte av disse kursene.

SIMKAT

Kurset er et svært praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse. Kurset gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Kurset er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. NSO forutsetter at deltakere har erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn.

Vi har en begrensning på maks fire deltakere fra samme virksomhet per kurs.

I 2023 arrangeres det fire SIMKAT-kurs:

 • 21.–23. mars 2023 – fulltegnet
 • 18.–20. april 2023
 • 17.–19. oktober 2023
 • 14.–16. november 2023

Alle kursene holdes på Thon Hotel Vettre rett utenfor Asker.

Kurs i forskrift om industrivern

Er du en ny industrivernleder som skal organisere industrivernet på virksomheten din? Da er NSOs kurs Industrivernforskriften noe for deg.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger og gruppeoppgaver. Det kreves ingen forkunnskaper.

Vi har en begrensning på maks fire deltakere fra samme virksomhet per kurs.

I 2023 arrangerer NSO åtte forskriftskurs:

 • Thon Hotel Maritim, Stavanger 8.-9. februar 2023 – fulltegnet
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm 8.-9. mars 2023 – fulltegnet
 • Hotel Norge By Scandic, Bergen 28.-29. mars 2023
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm 9.-10. mai 2023
 • Scandic Nidelven, Trondheim 13.-14. juni 2023
 • Thon Hotel Maritim, Stavanger 6.-7. september 2023
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm 24.-25. oktober 2023
 • Hotel Norge By Scandic, Bergen 21.-22. november 2023

Her finner du mer informasjon og påmelding til kursene til NSO: nso.no/kurs-og-konferanser