Vil du komme på et NSO-kurs til neste år?

Kurs, Nytt fra NSO 30. august 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Alle NSOs kurs i 2024 er nå åpne for påmelding.

Ønsker du å lære mer om forskrift om industrivern? Er du en ny industrivernleder som skal organisere industrivernet på virksomheten din? Da er NSOs kurs Industrivernforskriften noe for deg.

NSO har satt kursdatoene for hele 2024, og vil arrangere forskriftskurset på flere ulike steder i Norge.

– Vi opplever at to stedlige kursdager gir stort utbytte for deltakerne. En stor del av kurset er også erfaringsutveksling og det å knytte kontakter med de andre kursdeltakerne. Det er tilbakemeldinger vi har fått fra deltakere på tidligere kurs, sier direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Knut Oscar Gilje.

Kurset Industrivernforskriften arrangeres i 2024 på disse datoene:

 • 14.–15. februar – Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 • 20.–21. mars – Thon Hotel Maritim, Stavanger
 • 10.–11. april – Hotel Norge by Scandic, Bergen
 • 5.–6. juni – Thon Hotel Arena, Lillestrøm
 • 12.–13. juni – Scandic Nidelven, Trondheim
 • 4.–5. september – Thon Hotel Maritim, Stavanger
 • 11.–12. september – Thon Hotel Arena, Lillestrøm
 • 30.–31. oktober – Thon Hotel Arena, Lillestrøm
 • 20.–21. november – Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

For mer informasjon og påmelding, se våre nettsider: nso.no/kurs-og-konferanser

Kursene er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger og gruppeoppgaver. Det kreves ingen forkunnskaper.

Ny påmeldingsmetode for SIMKAT

Vi har også åpnet for påmelding til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sitt populære kurs SIMKAT (Simulert Katastrofe).

Tidligere har påmeldingene til SIMKAT vært kjørt etter «førstemann til mølla»-prinsippet, men Berntzen forteller at for kursene i 2024 vil det prøvd en ny påmeldingsmetode.

– Alle som ønsker å delta på det enkelte SIMKAT-kurs melder sin interesse for kurset. Deretter vil vi i NSO gjøre en helhetsvurdering og sette sammen gruppa. Dette gjør vi får at alle deltakerne skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne vil få beskjed om de får plass på kurset senest to måneder før kursstart.

SIMKAT er tilpasset virksomheter med industrivern med forsterkninger, så kurset passer primært for deltakere fra større virksomheter.

– SIMKAT er et kurs som krever ganske mye av deltakerne, og vi forutsetter at deltakere har flere års erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn. For dem som ikke blir tildelt kursplass på SIMKAT i denne omgang er det fullt mulig å melde interesse senere, sier Berntzen.

Alle som deltar på SIMKAT vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre før kursstart. Vi har en begrensning på maks fire deltakere fra samme virksomhet per kurs. SIMKAT arrangeres på Thon Hotel Vettre i Asker.

SIMKAT arrangeres på disse datoene i 2024:

 • 12.–14. mars 2024
 • 16.–18. april 2024
 • 15.–17. oktober 2024
 • 12.–14. november 2024

For mer informasjon og påmelding, se våre nettsider: nso.no/kurs-og-konferanser