Gratis digital tilgang for beredskapsstudenter

Industrivernkonferansen 2. oktober 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Studerer du beredskap og ønsker å delta på Industrivernkonferansen?

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) inviterer studenter ved relevante bachelor- og masterprogram (for eksempel internasjonal beredskap, samfunnssikkerhet, beredskaps- og krisehåndtering) til å delta på Industrivernkonferansen 2023. Studenter ved disse studieretningene tilbys gratis digital tilgang til konferansen 5.–6. desember 2023.

  • For å melde deg på, send en e-post til kurs@nso.no hvor du skriver hvilken studieretning du går på.
  • Deretter vil du få tilsendt en påmeldingslenke der du kan registrere deg som gratis digital deltaker.
  • Lenken til konferansen blir sendt til deg dagen før konferansestart.

Konferansen arrangeres av NSO på Thon Hotel Arena i Lillestrøm og arrangeres også digitalt. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern. Hovedoppgavene til NSO er å organisere og føre tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.

På Industrivernkonferansen får du oppdatert deg på det siste innen fagfeltene beredskap og industrivern. Foredragene legger stor vekt på erfaringsutveksling, og temaet for årets konferanse er øvelser og samvirke. Målgruppa for konferansen er industrivernledere og annet industrivernpersonell, HMS-personell, nød- og beredskapsetatene samt studenter og andre som er interessert i industrivern og beredskap.

  • Du kan lese mer om konferansen og se programmet her
  • Du kan lese mer om NSO på våre nettsider: www.nso.no

Spørsmål?

For å melde deg på, send en e-post til kurs@nso.no hvor du skriver hvilken studieretning går på. Deretter vil du få tilsendt en påmeldingslenke der du kan registrere deg som gratis digital deltaker. Lenken til konferansen blir sendt til deg dagen før konferansestart.