post@nso.no   +47 90 100 333
Bedriftene på Osterøy gikk til brannvesenet

Bedriftene på Osterøy gikk til brannvesenet

Bedriftene på Osterøy utenfor Bergen har hatt et Industrivern-nettverk siden 2016. Til møtet i januar var de invitert til brannstasjonen i kommunen.

Brannberedskapen i kommunen ledes av Bergen Brannvesen, men de har en lokal koordinator, Tore Fanebust. Han viste stolt fram Osterøys splitter nye brannbil til nettverket.

Men før det informerte brannvesenet om sin organisering, og hva de forventer av industrivernet ved en utrykning. De varslet at de vil besøke alle bedriftene for å gjøre seg kjent med forholdene, og kanskje øve sammen med industriverngruppene.

NSO informerte kort om forslaget til endringer i industrivernforskriften, og pekte enda en gang på at industrivernet er en del av det systematiske HMS-arbeidet, internkontroll.

Alle i nettverket ønsker at nettverket fortsatt skal være aktivt framover. Oppgaven med neste møte ble gitt til Tysse Mekaniske Verksted. Da blir temaet øvelser, kanskje med en demo..?

Disse deltok:

Tysse Mek Verksted; Tormod Ingebrigtsen og Frank Risholm


K. Lerøy Metallindustri
; Kjell Lerøy og Fredrik Larsen


Mjøs Metallvarefabrikk
; Øystein Øvsthus, Erlend Risholm og Gunnar Mjøs


Gunnebo Anja Industrier
; Audun Seilen, Stig A. Rønnestad og Jonny Hanstvedt


Lerøy Fossen
; Jon Anders Kleppe og Geir Hernes


Osterøy Brann og redning
; Tore Fanebust


Bergen Brannvesen
; Roger T Trefall


Næringslivets sikkerhets-organisasjon
(NSO); Harald J. Bergmann

Tekst og foto: Harald J. Bergmann


Leave a Reply