post@nso.no   +47 90 100 333

Sikkerhet sendes alle industrivernpliktige virksomheter i Norge. Leserne er blant annet industrivernledere og andre som er opptatt av sikkerhet og beredskap.

Annonser i Sikkerhet blir sett av dem som er ansvarlige for å kjøpe produkter og tjenester!

Bladet kommer ut fire ganger i året og handler blant annet om industrivern, beredskap, første­hjelp, brannvern, redning av miljø og materielle verdier – alt innen sikkerhet og sikring i for­bind­else med industriulykker.

I tillegg dekker bladet kriminalitet, terror og spionasje – både fysisk og innen IKT.

Velg mellom rubrikk, halvside og helside – rabatt ved flere innrykk

Rubrikkannonse

1.000 / 1.333

Bestill rubrikkannonse Rubrikk på vår «Gule sider»
bredde: 47 mm
valgfri høyde: 47-84mm

Annonse - halvside

8.000 /

Halvside liggende A5
vanlig: 198*142,5 mm
utfallene: 210*148,5 mm
Halvside stående
vanlig: 99*285 mm
utfallende: 105*297 mm


Annonse - helside

12.000 /

Vanlig: 198 x 285 mm
Utfallende: 210 x 297 mm + 4 mm
A4

Annonse - omslag

14.000 /

Innside vanlig: 198 x 285 mm
Utfallende: 210 x 297 mm + 4 mm
A4

Utgivelseplan og bestilling

format ett innrykk rabatt-pris
Rubrikk 1.333 1.000
Rubrikk ekstra 250 100
Halvside 8.000 6.000
Helside 12.000 9.000
Helside omslag 14.000 10.500

Størrelse

Medieplan

Klikk på bildet og last ned medieplan for 2018

Annonser bestilles og leveres via epost til Altern kommunikasjon: annonse@nso.no.
Har du spørsmål? Bruk epost eller mobil 94 13 18 16.

Last ned medieplan for 2018