post@nso.no   +47 90 100 333
Brannvesenets tips til industrivernet

Brannvesenets tips til industrivernet

Industrivernet må gjøre mer ut av seg, det er beskjeden fra TV-kjendisene fra “Oslo Brenner”.

Robert Corell brannmester og Jan Tore Svingen røykdykkerleder, begge i Brann- og redningsetaten, Oslo kommune har laget en liste over hva industrivernet kan forberede og bistå med når brannvesenet kommer.

Corell ber industrivernledere kontakte det lokale brannvesenet for å gå befaringer, øve sammen og gå gjennom ulike risikoscenarioer.

«Håndbok for redningstjenesten» utgitt i 2018, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, klargjør titlene i industrivernet og bruken av dem. Tidligere het det innsatsleder i industrivernet. Nå heter det fagleder industrivern. Brann, helse og politi har eksklusiv rett på bruk av innsatsleder. Industrivernets lederroller heter følgende:

  • Fagleder industrivern
  • Leder førstehjelp
  • Leder brann
  • Leder orden og sikring

Comments are closed.