post@nso.no   +47 90 100 333
Endringer i forskrift om industrivern

Endringer i forskrift om industrivern

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020.

Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Se endringsforskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-22-672?q=forskrift%20om%20industrivern

Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

– I løpet av høsten vil vi iverksette informasjonstiltak spesielt ovenfor virksomheter som vil bli omfattet av forskrift om industrivern fra 01.01.2020, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Har du spørsmål kontakt Knut Oscar Gilje direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon: knut.oscar.gilje@nso.no

Comments are closed.