post@nso.no   +47 90 100 333

7. Beredskapsplan
Virksomheten skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde opplysninger om hvordan industrivernet er organisert, og beskrive:
a)    ansvar og oppgavefordeling ved innsats
b)    type alarmer, alarmeringsinstrukser og varslingslister
c)    handling som umiddelbart skal utføres ved alarm
d)    tilgjengelige interne og eksterne ressurser.
Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.

NSO ser mange ulike beredskapsplaner. På tilsyn sjekker vi at dokumentene er oppdaterte, at de stemmer med de faktiske forholdene og at planen er basert på de uønskede hendelsene som er kartlagt i risikovurderingene.

I Sikkerhet nr. 1 2017 finner du flere eksempler på beredskapsplaner. I tillegg vil vi på denne siden legge ut eksempler fra virksomheter som har gjort det på sin måte. NSO har fått tillatelse fra virksomhetene til å dele disse beredskapsplanverkene.


Kontakt Ole Bjørn Kaasa i NSO hvis du har spørsmål om beredskapsplanverk.