post@nso.no   +47 90 100 333

Forskrift om industrivern gjelder planlegging, organisering, dimensjonering, vedlikehold og samarbeid om industrivern* i virksomheter

  • som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere personer i året og
  • som er registrert i bestemte næringskoder**.

* Industrivern: ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel.

** Alle virksomheter er registrert i Brønnøysundregistrene. Næringskoden fremkommer av denne registreringen.

Forskrift om industrivern