post@nso.no   +47 90 100 333

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen røykdykking. Litt om hvordan du kan organiserer og tilpasser industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskriften om industrivern §15 bokstav e.

Formålet er en forsvarlig og effektivt håndtering av innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i objekt, for å redde liv, helse, miljø og materielle verdier.


Les mer om:


Kvalifikasjoner

Tilfredsstille fastsatte krav til Helse. Se Arbeidstilsynets helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (ekstern lenke)

Ha gjennomført røykdykkeropplæring og øvelser på øvelsesanlegg som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner. Kunnskap om muligheter, begrensinger, farer og sikringstiltak ved røykdykking. Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser branner på virksomheten kan føre til. Kunne observere og bedømme brann og brannutvikling. Ha forståelse for særskilte farer ved innsats. Nødvendig kunnskap om brannbelastning, brannventilasjon, faste slukkeanlegg og andre bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning. Kjenne til innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet. Innsatsen kan kreve at røykdykkerne skal benytte spesielt slokkeutstyr og annet teknisk utstyr som infrarødt kamera m.m. Dette krever spesiell kompetanse.


Organisering

Industrivern med røykdykking vil ofte ha behov for ekstra innsatspersonell med særlige kvalifikasjoner. Fagområdet røykdykking skal organiseres og driftes etter Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av DSB (ekstern lenke).


Eksempler på utstyr

Røykdykkerbekledning, åndedrettsvern og samband. Utstyr som sikrer nødvendig vannforsyning til angrepsslange, tilpasset strålerør og sikringsslange. Også spesielt utstyr som skjæreslokker, slokkespyd, røykventilasjon, infrarødt kamera m.m. kan være aktuelt.


Samarbeid med nødetatene

Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Innsatstaktiske og tekniske forhold bør være forberedt slik at sikkerheten og effekten er best mulig ivaretatt. Kjentmannsfunksjon, der en røykdykker fra bedriftens industrivern er kjentmann for brannvesenet, er ikke forsterkningen røykdykking. Er kjentmannsfunksjonen forberedt og organisert så gjelder kraven til kvalifikasjoner og helse som for røykdykking.


Kurs og opplæring

De fleste kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i røykdykking. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring mht. objektplaner, taktiske forhold og generell kunnskap om egen virksomhet og virksomhetens uønskede hendelser.


Fagstoff:

 

Kontakt Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om røykdykking.