post@nso.no   +47 90 100 333

Oppgradert sertifikat
Næringslivets sikkerhetsorganisasjons (NSO) har i samarbeid med Norsk brannvernforening oppgradert ordningen som fører frem til NSO sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. Ordningen ble etablert for 25 år siden og ble i slutten av 2018 oppdatert for å møte krav til blant annet systematisk gjennomføring.

Sertifikatordningen er ikke et krav hjemlet i regelverket, men et tilbud om opplæring og øvelser for en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. NSO er faglig ansvarlig og eier av røyk- og kjemikaliedykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

Påmelding skjer gjennom Norsk brannvernforening på mail: nso@brannvernforeningen.no

Deltakeren må kvalifisere seg gjennom:
• Gjort seg kjent med veiledningen om røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet med påfølgende teoritest
• Kan dokumentere tilfredsstillende helse
• Gjør seg kjent med kravet om psykisk egnethet og behov for klaustrofobitest.
Deltakeren får tilgang til Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet.

Etter å ha lest nøye gjennom heftet skal det gjennomføres en test som må bestås før man kan gå videre til modul to. Testen tas elektronisk. Kandidaten skal gjennomføre fysiske og psykiske tester i tillegg til teoriprøven før praktisk del. Dette er et tre dagers kurs. Virksomheten og deltaker velger et øvelsessenter som samarbeidspartner for modul 2. Med godkjent resultat fra modul 2 gjennomføres øvelsene i modul 3. Den tredje og siste modulen er minimum ti øvelser over ett år. Det er viktig at flere av øvelsene, minst fem, gjennomføres i virksomheten. Det gjelder å kjenne egen bedrift, og det er viktig at virksomheten og røykdykkeren gjennom denne modulen beviser at de på en forsvarlig måte kan ivareta røykdykkertjenesten.

Dokumentasjon på gjennomføringen sendes til Norsk brannvernforening for utstedelse av sertifikatet. Sertifikatet er gyldig så lenge røykdykker er operativ i industrivernet og gjennomført tilfredsstillende øvelser.

Oppsummert ser de tre modulene før sertifisering ut slik:
1. Modul 1 er en teoretisk test basert på veiledningen Om røyk- og kjemikaliedykking i Industrivernet utarbeidet av NSO.
2. Modul 2 er en praktisk del som tilbys blant annet av en del kommunale brannvesen og flere kurs- og øvelsessentre.
3. Modul 3 er å gjennomføre og dokumentere et sett øvelser i løpet av det første året etter modul 2.

LES MER: Kjemikaliedykking

For ytterligere informasjon se: https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/nso/

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Litteratur

Arbeidstilsynet har utarbeidet en rapport om eksponering for brannrøyk. Du kan laste ned rapporten her: