Industrivernkonferansen 2021

Her vil du finne informasjon om Industrivernkonferansen 2021. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7.–8. desember 2021.

Velkommen til Industrivernkonferansen 7.-8. desember 2021!

På Industrivernkonferansen får du oppdatert deg på det siste innen fagfeltene beredskap og industrivern. Foredragene legger stor vekt på erfaringsutveksling, og deltakerne oppfordres også til å diskutere og snakke med hverandre, NSO og utstillerne i pausene. Vi tilstreber også at nødetatene skal være godt representert både på foredragene og blant deltakerne.

Utstillingen vil også presentere ulike leverandører som har med seg det siste innenfor beredskapsutstyr og -tjenester.

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm med gode kollektiv- og parkeringsmuligheter.

For mer informasjon om programpostene følg med på nso.no og på våre Facebook-sider.

Siste nytt om Industrivernkonferansen 2021, 7.-8. desember – oppdatert 3. desember

«Regjeringens pressekonferanse i går ettermiddag (2. desember) satte en del begrensninger på den typen arrangementer som Industrivernkonferansen er. NSO har siden disse endringene kom sett på mulighetene til å gjennomføre konferansen. Hotellet har i dag tidlig redegjort for sine tiltak, og vi har i våre videre vurderinger lagt dette til grunn.

Thon Hotel Arena sier blant annet følgende:

«Det kan være 200 personer i samme sal uten faste tilviste plasser, men vi nummererer plassene og alle får én plass slik at man kan være inntil 600 personer.

Gjestene må da forholde seg til sin plass i salen hele veien, og følge det samme tallet i restauranten.

Gjestene må bruke munnbind når de ikke sitter ned på sin faste plass».

NSO ser at dette skaper en del begrensninger, men også at det lar seg gjøre å gjennomføre en konferanse og en utstilling innenfor det vi og hotellet opplever reglene åpner for.

Vi har så langt fått få avmeldinger, så det er tydelig en stor interesse for å delta på arrangementet fra både deltakere og utstillere. For å gi et alternativ til de som ikke ønsker eller får lov til å reise vil vi tilby en direkteoverføring av foredragene. Hvis en god del velger denne løsningen vil det også bli færre i salen, noe som igjen gir bedre mulighet til mer avstand.

Vi mener hotellet har kommet med gode tiltak som er i henhold til gjeldende regionale og nasjonale tiltak og anbefalinger, og vi følger opp fra vår side. NSO forutsetter at deltakere, medvirkende og utstillere som er syke holder seg hjemme. Alle må bruke munnbind når de ikke sitter på sine plasser, og det vil bli tilgjengelig håndsprit i lokalene. Lunsj og middag serveres ved bordet. Det samme gjelder alkoholholdige drikker.

Gi oss så rask tilbakemelding om du ønsker å følge konferansen via direkteoverføring. Du vil da få tilsendt en pålogging du skal bruke. Detaljer om dette får du senere.

Vi i NSO håper å se noen av dere på Lillestrøm, og så håper vi på bedre og enda mer normale tider neste år!»

Praktisk informasjon

Konferansen går fra kl. 09:00-17:00 dag 1 og kl. 08:30-14:00 dag 2.

Deltakeravgiften på Industrivernkonferansen 2021 er kr. 4450 per person. Måltider og eventuell overnatting kommer i tillegg (se oversikt over priser lenger ned).

NSO sender faktura i forkant via leverandøren Checkin, og du regnes ikke som påmeldt konferansen før fakturaen er betalt. Påmelding til NSOs kurs og konferanser er bindende.

Priser

  • Deltakeravgift: 4450,-
  • Overnatting mandag-onsdag (dagen før konferansen): 2420,-
  • Overnatting tirsdag-onsdag: 1210,-
  • Måltider mandag-onsdag (alle måltider og festmiddag tirsdag kveld): 1810,-
  • Måltider tirsdag-onsdag (alle måltider og festmiddag tirsdag kveld): 1725,-
  • Dagpakker tirsdag-onsdag: 737,-
  • Festmiddag tirsdag kveld inkludert drikke til måltidet (for ikke-boende): 1123,-

Program

Program Industrivernkonferansen 2021 7.-8. desember – Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Tirsdag 7. desember
09.00–10.00Ankomst og registrering av deltakere
10.00–10.10Velkommen
Knut Oscar Gilje, direktør i NSO
10.10–10.30Åpningstale
Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
10.30–11.10Å lede i krise
Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren og president i Norges Røde Kors
11.10–11.25Presentasjon av utstillerne
11.30–12.40Lunsj og utstillingsbesøk
12.40–13.20Hva har vi lært etter Sotra-brannen – da det nesten gikk alvorlig galt
Daniel Ayala Høydal, industrivernleder på Coast Center Base Ågotnes og Jarl Martin Hestad, innsatsleder i Øygarden brann og redning.
13.20–13.40Pause med utstillingsbesøk
13.40–14.00Når kommunen brenner – gode forberedelser ga gode løsninger
June Margrethe Johannesen, stabsleiar tryggleik/beredskapssjef i Øygarden kommune
14.00–14.20Flere når det gjelder – avtaler for styrking av lokalt brann- og redningsvesen – om Nedre Romerike brann og redningsvesen (NRBR) sine samarbeidsavtaler med lokalt industrivernpersonell
Ronny Årstein, avdelingssjef NRBR.
14.20–14.40Pause med utstillingsbesøk
14.40–15.05«Oppfølging av førstehjelpere»
Anna Marie Moe Øvstebø, spesialkonsulent Stavanger universitetssykehus
15.05–15.20Nytt fra NSO
15.20–15.55Pause med pausemat og utvidet utstillingsbesøk
15.55–16.20Kvalifikasjoner – finnes det standardkrav? Siste nytt fra opplæring innen førstehjelp og brann/redning
19.10Aperitiff
19.30Festmiddag med underholdning
Onsdag 8. desember
08.30–09.00Utstilling
09.00–09.05Velkommen og en kort oppsummering av gårsdagen
NSO
09.05–10.00Redning i krevende og usikre omgivelser
Erik Westnes, paramedic og rådgiver USAR Oslo Universitetssykehus og Pål Kolbenstvedt, redningsmann og USAR-instruktør, Oslo brann- og redningsetat.
10.00–10.25Pause med utstillingsbesøk og utsjekk
10.25–10.45Den faglige rådgiveren – livsviktig for redningsoperasjoner, erfaring med bruk av Norges vassdrags- og energidirektorat som rådgiver i innsatsen på Gjerdrum.
Anders Solberg Bru, innsatsleder i Øst politidistrikt
10.45–11.05Droner – bruk og potensiale – erfaringer fra Gjerdrum og andre hendelser
Morten Helgesen, fagansvarlig droner, Nedre Romerike brann- og redningsvesen.
11.05–11.25Pause med utstillingsbesøk
11.25–12.05Øvelser – det må ikke være stort og vanskelig
Olav Johan Østebø, tidligere assisterende ambulansesjef i Stavanger.
12.05–12.25Vi har lært, og nå øver vi enkelt og effektivt
Marius Telle, industrivernleder Kemira Chemicals AS.
12.25–12.45Vi øver 52 ganger i året
Geir Johnny Clementsen, industrivernleder Hydro Aluminium AS Karmøy.
12.45–12.55Oppsummering og avslutning
Knut Oscar Gilje, direktør i NSO
13.00–14.00Lunsj før avreise

Utstilling

Utstillingen på Industrivernkonferansen er en unik anledning til å presentere det siste innenfor beredskapsutstyr og -tjenester. Programmet legges opp med mange pauser så her er det gode muligheter for å knytte kontakt med deltakerne over to engasjerende dager på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Disse utstillerne møter du på Industrivernkonferansen 2021:

Utstilleransvarlig for NSO er rådgiver Lars Tveiten. Han kan kontaktes på lars.tveiten@nso.no eller på tlf. 97696605.

Spørsmål vedrørende deltakelse

NSOs kurs administreres gjennom leverandøren Checkin. Spørsmål om påmelding og endringer/avmeldinger sendes til kurs@nso.no eller på tlf. 901 00 333

Avlysning

Ved akutt sykdom vil deltakeravgiften bli refundert. Utgifter til måltider og eventuell overnatting blir ikke refundert.

Dersom det er få påmeldte til et arrangement forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.

Sist oppdatert: 07.12.2021