Jobbe i NSO?

Ledig stilling som rådgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) søker rådgiver til en spennende stilling innen beredskap og sikkerhet.

Stillingstittel: Rådgiver
Frist: 11.10.2020
Ansettelsesform: Fast

Stillingen inngår i et tverrfaglig fagmiljø med tilsyn med industrivern (virksomhetenes egenberedskap) som hovedoppgave. Du må trives med å reise siden vi fører tilsyn over hele Norge. Du får en fleksibel og selvstendig jobb der du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og følge opp tilsyn med industrivernpliktige virksomheter i utvalgte regioner. I tillegg deltar du i saksbehandling og tilsyn med storulykkeforskriften. Kursvirksomhet og veiledning utgjør også en vesentlig del av arbeidsoppgavene. NSO samarbeider med andre tilsyn, nødetater og andre beredskapsressurser for å bidra til en mest mulig effektiv beredskap i industrien og samfunnet totalt.

Dette er en unik mulighet til å jobbe med, og utvikle deg innen, beredskap og sikkerhet sammen med industri over hele Norge og på tvers av de fleste bransjer. Gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid med myndigheter, tilsyn, nødetater og andre beredskapsressurser vil du lære mye underveis og få gode muligheter for faglig utvikling.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, nysgjerrig og lærevillig
 • Lyttende, trygg og ydmyk i møte med nye mennesker og situasjoner
 • Personlig og faglig tillitvekkende med praktisk tilnærming og gode pedagogiske evner
 • Selvstendig og selvgående
 • Flink til å samarbeide og dele informasjon, kunnskap og erfaringer
 • Grundig, ansvarlig og strukturert

Formelle krav:

 • Utdanning innen HMS/beredskap fra høgskole og/eller universitet
 • Bachelor med noe erfaring eller relevant master
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av IT-verktøy som MS Office og saksbehandlingssystem
 • Førerkort for bil og ha/disponere egen bil

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør i NSO Knut Oscar Gilje:

Om arbeidsgiveren

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgave å drive tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, og drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift. NSOs myndighetsrolle følges opp av DSB gjennom årlige forventningsbrev. NHOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSO har 11 ansatte og har kontorer på Lysaker.

Les mer om NSO her

Sist oppdatert: 24.09.2020