Industrivernforskriften – digitalt

Forstå kravene i forskrift om industrivern

Dato: 22. mars 2023 kl. 16:44 - 16:44Sted: Digitalt – via Teams

Hva lærer du?

Det digitale kurset «Industrivernforskriften – forstå kravene» er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger der vi legger vekt på praktiske eksempler og dialog med deltakerne. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Praktisk informasjon

De digitale Industrivernforskriften-kursene vil foregå over Teams fra kl. 08.00-16.00. Vi forventer at deltakerne har kamera og mikrofon tilgjengelig på PC-en de bruker på kurset. Deltakere vil få invitasjon på e-post, og det vil bli sendt ut kursbevis som PDF etter bestått kurs.

 

Pris og påmelding

Prisen for kurset er kr. XXXX per deltaker. NSO sender faktura til virksomheten i ettertid via leverandøren Checkin.

Påmelding gjøres via påmeldingsknappen enten øverst eller nederst på denne siden.

 

Avlysning

Påmelding til alle NSOs kurs er bindende. Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse.