Industrivernforskriften

Forstå kravene i forskrift om industrivern

Dato: 20. oktober 2021 kl. 00:16 - 00:16

Hva lærer du?

Alle industrivernpliktige virksomheter skal oppnevne industrivernleder. Mange vil også se behovet for nestleder/ stedfortreder.

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner til å organisere, dimensjonere og drifte industrivernet. «Industrivernforskriften – forstå kravene» er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.

Kurset er for industrivernpliktige virksomheter, og er aktuelt for industrivernleder og eventuelt nestleder, men også for andre med oppgaver i virksomhetens beredskap og øvrig HMS-arbeide. Kurset består av forelesninger og gruppeoppgaver.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Praktisk informasjon

Alle kursene begynner kl. 09:00 og avsluttes kl. 15:00 dag 2.

Eventuell overnatting kan bestilles ved påmelding. Prisene varierer fra hotell til hotell.

Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart påløper kostnader. Les betingelsene i påmeldingsskjemaet.

 

Avlysning

Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.

 

Spørsmål vedrørende deltakelse

NSOs kurs administreres av Hotellink. Alle spørsmål om påmelding og endringer/avmeldinger rettes til
Hotel-Link AS, Per Mikkelsen
Tlf.: 66 78 62 50
Mobil: 91 78 59 74
E-post: per@hotellink.no