Industrivernkonferansen 2021

Dato: 7. - 8. desember 2021

Hva lærer du?

På Industrivernkonferansen får du oppdatert deg på det siste innen fagfeltene beredskap og industrivern. Foredragene legger stor vekt på erfaringsutveksling, og deltakerne oppfordres også til å diskutere og snakke med hverandre, NSO og utstillerne i pausene. Vi tilstreber også at nødetatene skal være godt representert både på foredragene og blant deltakerne.

Utstillingen vil også presentere ulike leverandører som har med seg det siste innenfor beredskapsutstyr og -tjenester.

NSO arrangerer årets konferanse om gjeldende smittevernbestemmelser tillater dette.