post@nso.no   +47 90 100 333

Bli bedre til å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.

Den primære målgruppen er industrivernledere og andre med oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser for industrivernet i små til mellomstore bedrifter. Ledergruppen i en virksomhet, samt nødetater og andre aktører som jobber opp mot industrivernet i en krisesituasjon vil også ha nytte av kurset.

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap om standen til industrivernet i sin bedrift, men inngående eller lang erfaring er ikke et krav. Videre anbefales det at deltagerne har gjort seg kjent med sin virksomhets beredskapsplanverk, samt rapporter fra tidligere øvelser.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og beredskapsøvelser, og arbeid på kveldstid er derfor å regne som en sentral del av kurset.

 

Kommende kurs

Kurs Dato Tid Sted
Kurs i øvelsesplanlegging 30/10/2018 - 01/11/2018 Hele dagen Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)