post@nso.no   +47 90 100 333

Bli bedre til å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.

NSO og Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) tilbyr representanter fra industrien opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante og anerkjente øvingsveiledere.

Den primære målgruppen er industrivernledere og andre med oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser for industrivernet. Ledergruppen i en virksomhet, samt nødetater og andre aktører som planlegger og gjennomfører øvelser vil også ha nytte av kurset.

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap om sin bedrift / organisasjon, men inngående eller lang erfaring er ikke et krav. Videre anbefales det at deltagerne har gjort seg kjent med sin virksomhets / organisasjons beredskapsplanverk, samt rapporter fra tidligere øvelser.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og beredskapsøvelser, og arbeid på kveldstid er derfor å regne som en sentral del av kurset.

For mer informasjon om kursinnhold se NUSBs nettsider.
Prisen i 2019 er: 5150,- eks mva

Kommende kurs

Kurs Dato Tid Sted
Kurs i øvelsesplanlegging 17/09/2019 - 19/09/2019 Hele dagen Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkherhet og beredskap (NUSB)