post@nso.no   +47 90 100 333

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for å prioritere eventuelle tiltak.

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt over alle uønskede hendelser. Dette er utgangspunktet for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende uønskede hendelser og hvordan du gjennomfører en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av industrivernet.

Dersom dere vil engasjere eksterne til å gjøre risikovurderingen, vil kurset være meget nyttig for deg som kontaktperson og/eller representant for oppdragsgiver.

Risiko- og beredskapsanalyse i praksis er egnet for personell med ansvar for drift, produksjon, vedlikehold og HMS forøvrig. Det er spesielt tilpasset industrivernledere og eventuelle nestledere.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Kommende kurs

Kurs Dato Tid Sted
Risiko- og beredskapsanalyse 10/09/2019 09:00 - 15:00 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon