post@nso.no   +47 90 100 333

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for å prioritere eventuelle tiltak.

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt over alle uønskede hendelser. Dette er utgangspunktet for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende uønskede hendelser og hvordan du gjennomfører en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av industrivernet.

Dersom dere vil engasjere eksterne til å gjøre risikovurderingen, vil kurset være meget nyttig for deg som kontaktperson og/eller representant for oppdragsgiver.

Risiko- og beredskapsanalyse i praksis er egnet for personell med ansvar for drift, produksjon, vedlikehold og HMS forøvrig. Det er spesielt tilpasset industrivernledere og eventuelle nestledere.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Kommende kurs

  • Ingen hendelser i denne kategorien