post@nso.no   +47 90 100 333

SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap. Kurset gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

SIMKAT passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, innsatsledere, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse.

SIMKAT er et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab. Tredagers-kurset er lagt opp med flere og alvorligere simuleringer. Det er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. Todagers-kurset passer for andre industrivernpliktige virksomheter.

Kommende kurs

Kurs Dato Tid Sted
SIMKAT to dager 10/03/2020 - 11/03/2020 Hele dagen Thon Hotel Vettre, Asker
SIMKAT tre dager 31/03/2020 - 02/04/2020 Hele dagen Thon Hotel Vettre, Asker
SIMKAT to dager 13/10/2020 - 14/10/2020 Hele dagen Thon Hotel Vettre, Asker
SIMKAT tre dager 17/11/2020 - 19/11/2020 Hele dagen Thon Hotel Vettre, Asker