Kurs i øvelsesplanlegging

Bli bedre til å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser

Pris: 4.950,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriellDato: 24. - 25. november 2020Sted: Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

Hva lærer du?

NSO og Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) tilbyr representanter fra industrien opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante og anerkjente øvingsveiledere.

Den primære målgruppen er industrivernledere og andre med oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser for industrivernet i små til mellomstore bedrifter. Ledergruppen i en virksomhet, samt nødetater og andre aktører som jobber opp mot industrivernet i en krisesituasjon vil også ha nytte av kurset. Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap om standen til industrivernet i sin bedrift, men inngående eller lang erfaring er ikke et krav. Videre anbefales det at deltagerne har gjort seg kjent med sin virksomhets beredskapsplanverk, samt rapporter fra tidligere øvelser.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og beredskapsøvelser.

For mer informasjon om kursinnhold se NUSBs nettsider.

Praktisk informasjon

Kurset begynner med frammøte tirsdag kl. 10:00, og det avsluttes onsdag kl. 15:00.

Kursavgiften på 4.950,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.