post@nso.no   +47 90 100 333

Risiko- og beredskapsanalyse

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Dato(er) - 10/09/2019
09:00 - 15:00

Sted
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Kategorier


Send en epost til NSO for å melde deg på

Risiko- og beredskapsanalyse

Risiko- og beredskapsanalyse presenterer en lett forståelig metode for å analysere og evaluere risiko i egen virksomhet.

Internkontroll-forskriften krever i § 5 at virksomheter kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. En risikovurdering gir grunnlag for å treffe riktige beslutninger om hvilke HMS-tiltak som bør iverksettes. Den utføres ved å kartlegge mulige hendelser, finne årsakene til dem og følgene de kan medføre.

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for å prioritere eventuelle tiltak.

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt over alle uønskede hendelser. Dette er utgangspunktet for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende uønskende hendelser og hvordan du gjennomfører en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av industrivernet.

Dersom dere vil engasjere eksterne til å gjøre risikovurderingen, vil kurset være meget nyttig for deg som kontaktperson og/eller representant for oppdragsgiver.

Risiko- og beredskapsanalyse er egnet for personell med ansvar for drift, produksjon, vedlikehold og HMS forøvrig. Det er spesielt tilpasset industrivernledere og eventuelle nestledere.

Det kreves ingen forkunnskaper.

 

Praktiske opplysninger

Kurset holdes i NSOs lokaler på Lysaker; adressen er Strandveien 15. Fra Gardermoen bruker flytoget 35 minutter, og at det er 350 meter å gå fra Lysaker stasjon til Strandveien 15. For mer detaljert veibeskrivelse, se her

Kurset begynner kl 09:00, og avsluttes kl 15:00.

Kursavgiften for deltakere fra industrivernpliktige virksomheter, kr 2.250, dekker deltakelse og lunsj/pausebevertning, men ikke overnatting. For eksterne kursdeltakere er prisen kr. 3.600. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart, påløper kostnader.

Ved påmelding må du opplyse om firmanavn, navn på deltakere, fakturaadresse og fakturareferanse/PO-nummer.

Send en epost til NSO for å melde deg på

Maks antall deltakere per kurs: 10 stk.

 

 

Avlysning

Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.

 

Spørsmål vedrørende deltakelse

Send en epost til NSO på post@nso.no for å melde deg på, eller ring til vårt sentralbord på 901 00 333.

 

Send en epost til NSO for å melde deg på