SIMKAT®

Pris: kr. 9000 i deltakeravgift. Lunsj og eventuell overnatting kommer i tillegg.Dato: 15. - 17. november 2022Sted: Thon Hotell Vettre

Hva lærer du?

SIMKAT® gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Kurset passer for alle med erfaring fra roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse. SIMKAT® er et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab. I tillegg vil deltakerne få prøvd seg på noe mediehåndtering. Kurset er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. NSO forutsetter at deltakere har erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn.

Dersom dere er flere fra samme virksomhet som ønsker å delta har NSO satt en grense på maks fire deltakere fra samme virksomhet per kurs.

Alle som deltar på NSOs SIMKAT-kurs vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre.

Praktisk informasjon

Kurset går fra kl. 09:00 dag 1 til kl. 14:00 dag 3. Kurset arrangeres på Thon Hotel Vettre, like utenfor Oslo.

Ved avbestilling senere enn én måned før kursstart påløper kostnader.

Lunsj og overnatting på kurshotellet bestilles via påmeldingsskjemaet.

NSO sender faktura i forkant av kurset via leverandøren Proviso, og du regnes ikke som påmeldt kurset før fakturaen er betalt. Påmelding til NSOs kurs er bindende. Vi gjør oppmerksom på at innbetalinger i forbindelse med NSOs kurs skjer via Provisos kontonummer. Meld gjerne ifra til regnskap hos dere om dette. Vi presiserer at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ikke har byttet kontonummer.

 

Spørsmål vedrørende deltakelse

Spørsmål om påmelding og endringer/avmeldinger sendes til kurs@nso.no eller på tlf. 901 00 333

 

Avlysning

Dersom det er få påmeldte til et arrangement forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse. Betalt kursavgift refunderes dersom NSO avlyser kurset. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.