SIMKAT® to dager

Simulert katastrofe – SIMKAT

Pris: 8.100,-Dato: 10. - 11. mars 2020Sted: Thon Hotell Vettre, Asker

Hva lærer du?

SIMKAT gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Kurset passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse.

SIMKAT er et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.  I tillegg vil deltakerne få prøvd seg på noe mediehåndtering.

Todagers-kurset passer for industrivernpliktige virksomheter som har risiko for mindre alvorlige hendelser.

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 på tirsdagen og avsluttes senest kl. 14:00 på onsdagen.

Kursavgiften dekker deltakelse og lunsj/pausebevertning, men ikke middag eller overnatting. Overnatting og middag kan bestilles ved påmelding. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart, påløper kostnader. Les betingelsene i påmeldingsskjemaet.

Det er forventet noe hjemmearbeid/forberedelse i forkant av kurset. Materiell vil bli tilsendt deltakerne på forhånd.

Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.

 

Spørsmål vedrørende deltakelse

NSOs kurs administreres av Hotellink. Alle spørsmål om påmelding og endringer/avmeldinger rettes til
Hotel-Link AS, Per Mikkelsen
Tlf.: 66 78 62 50
Mobil: 91 78 59 74
E-post: per@hotellink.no