SIMKAT® to dager

Påmeldingsinformasjon kommer - send en epost til kurs@nso.no for å melde interesse

Dato: 19. - 20. oktober 2021Sted: Thon Hotell Vettre

Hva lærer du?

SIMKAT gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Kurset passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse.

SIMKAT er et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.  I tillegg vil deltakerne få prøvd seg på noe mediehåndtering.

Todagers-kurset passer for industrivernpliktige virksomheter som har risiko for mindre alvorlige hendelser.

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 på tirsdagen og avsluttes senest kl. 14:00 på onsdagen.

Kursavgiften dekker deltakelse og lunsj/pausebevertning, men ikke middag eller overnatting. Overnatting og middag kan bestilles ved påmelding. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart, påløper kostnader. Les betingelsene i påmeldingsskjemaet.

Det er forventet noe hjemmearbeid/forberedelse i forkant av kurset. Materiell vil bli tilsendt deltakerne på forhånd.

 

Avlysning

Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.