SIMKAT® tre dager

Et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

Pris: Kursavgift kr. 9500. Lunsj og eventuell overnatting kommer i tillegg.Dato: 16. - 18. november 2021Sted: Thon Hotell Vettre

Hva lærer du?

SIMKAT gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.

Kurset passer for alle med roller i virksomhetens beredskap: Industrivernleder, fagleder industrivern, fagansvarlige, skiftledere og personer i redningsstab eller i virksomhetens ledelse.

SIMKAT er et praktisk rettet kurs hvor deltakerne får prøvd seg i ulike roller på et skadested og i en redningsstab.

Tredagers-kurset er lagt opp med flere og alvorligere simuleringer enn todagers-kurset. Det er tilpasset prosessindustrien og virksomheter med flere forsterkninger. I tillegg vil deltakerne få prøvd seg på mediehåndtering.

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 på tirsdagen og avsluttes senest kl. 14:00 på torsdagen.

Overnatting kan bestilles ved påmelding. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før kursstart påløper kostnader. Les betingelsene i påmeldingsskjemaet.

Alle som deltar på NSOs SIMKAT-kurs vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre.

NSO sender faktura i forkant av kurset via leverandøren Checkin, og du regnes ikke som påmeldt kurset før fakturaen er betalt. Påmelding til NSOs kurs er bindende.

 

Avlysning

Dersom det er få påmeldte til et arrangement, forbeholder NSO seg rett til å avlyse. NSO forplikter seg til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før arrangementet. Vi forbeholder seg retten til å avlyse med kortere frist ved Force majeure-hendelse. NSO tar ikke ansvar for bestilt reise.