post@nso.no   +47 90 100 333
Lærte mye fra øvelse

Lærte mye fra øvelse

Egenberedskapen var godt planlagt. Likevel viste øvelsen at ikke alt fungerte som det skulle. Å lede i operativ innsats krever sin mann/kvinne.

På Industrivernkonferansen vil industrivernleder ved Nortura avd. Otta, Jan Ingar Formo, holde foredrag om øvelsen han gjennomførte på Nortura Otta i januar i år. Her er det mange gode poeng å ta med seg for andre.

Formo ønsket å lage en øvelse hvor alle ledere ble satt på prøve, både internt i virksomheten og fra nødetatene. Det er ikke vanskelig å finne kurs og utdannelsestilbud innen faget ledelse, men ingen teoretisk utdannelse kan erstatte praktisk øvelse. Øvelser er viktig både for å stå sterkere rustet ved en uønsket hendelse, og å avdekke feil og mangler i beredskapsorganisasjonen internt og i samarbeid med eksterne.

 

Leave a Reply