post@nso.no   +47 90 100 333
Ny timesats for øvelser

Ny timesats for øvelser

Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid.

Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet, men LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser.

Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale:

  • For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste. For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten for de siste 4 uker til grunn.
  • For alle øvelser utenfor arbeidstid utlønnes personellet etter en sats som fastsettes hvert år av NHO og LO.

Fra 1. april 2018 var satsen kr. 202,23 pr time.

Comments are closed.