post@nso.no   +47 90 100 333

NSOs årsrapport for 2017
I 2017 var det 703 tilfeller hvor innsatsen fra industrivernet var konsekvensreduserende

Virksomhetenes industrivern gjennomførte til sammen 979 innsatser i 2017. Dette var innsatser hvor deler av eller hele beredskapsorganisasjonen ble kalt ut til reelle hendelser i egen virksomhet. I 703 tilfeller var innsatsen konsekvensreduserende.

Per 1. mars 2018 var det registrert 1.029 industrivernpliktige virksomheter. Virksomhetene har ulike behov for beredskap og deles inn i to hovedkategorier:

  • 557 virksomheter hadde behov for grunnleggende industrivern
    472 virksomheter hadde behov for forsterket industrivern

Last ned hele årsrapporten for 2017 her