post@nso.no   +47 90 100 333

NSOs årsrapport for 2018
I 2018 var det 815 tilfeller hvor innsatsen fra industrivernet var konsekvensreduserende

Virksomhetenes industrivern gjennomførte til sammen 1.104 innsatser i 2017. Dette var innsatser hvor deler av eller hele beredskapsorganisasjonen ble kalt ut til reelle hendelser i egen virksomhet. I 815 tilfeller var innsatsen konsekvensreduserende.

Per 25. mars 2019 var det registrert 1.035 industrivernpliktige virksomheter. Virksomhetene har ulike behov for beredskap og deles inn i to hovedkategorier:

  • 558 virksomheter hadde behov for grunnleggende industrivern
  • 477 virksomheter hadde behov for forsterket industrivern

Last ned hele årsrapporten for 2018 her