post@nso.no   +47 90 100 333

NSO søker en kandidat til et engasjement som rådgiver/senior rådgiver

NSO går mot et travelt år og har behov for midlertidig å bidra med ekstra kapasitet til veiledning og tilsyn innen industrivern. Vi søker derfor etter en kandidat med erfaring fra tilsynsvirksomhet, kunnskap om industri og industrivern samt tidligere erfaring med arbeid innen HMS-området med særlig fokus på sikkerhet og beredskap. Kandidaten må ha god kunnskap til relevante lover og forskrifter på området.

Personlig egenskaper og egnethet til raskt å kunne gjennomføre veiledning og tilsyn på egenhånd vil bli avgjørende for valg av kandidat. Kommunikasjon med alle kategorier ledere og medarbeidere ute i industrien må fungere bra. Gode kommunikasjonsegenskaper må derfor kunne dokumenteres fra tidligere arbeidsgivere.

NSO er en liten organisasjon, og vi er avhengige av at nye medarbeidere bidrar aktivt både faglig og sosialt. Arbeidsoppgavene vil også kunne inkludere bidrag på administrative områder, men dette avklares og tilpasses erfaring, kunnskap og interesse.

Stillingen er et engasjement på ett år, men med mulighet for forlengelse med ett år til for den rette kandidaten. Det er i utgangspunktet en 100 % stilling, men andre stillingsandeler (ikke under 50 %) kan avtales. NSO tilbyr konkurransedyktige betingelser og har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet siden NSO fører tilsyn over hele landet. Kandidaten må ha førerkort for bil og disponere egen bil til bruk på tjenestereiser på Østlandet.

For mer informasjon om NSO – se våre hjemmesider: nso.no. Har du konkrete spørsmål om stillingen tar du kontakt med NSOs direktør, Knut Oscar Gilje. Send gjerne en e-post med ditt telefonnummer så vi kan ta kontakt: knut.oscar.gilje@nso.no

Søknadsfrist er så snart som mulig, og kandidater vil bli vurdert fortløpende. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig etter årsskiftet.

Kortfattet søknad med oppdatert CV sendes knut.oscar.gilje@nso.no