post@nso.no   +47 90 100 333

Ali Reza Tirna

Ali Reza Tirna er ansatt i fast stilling som rådgiver. Tirna har bachelor i kjemi fra Høyskolen i Oslo (nå OsloMet) og mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han har arbeidserfaring fra medisinsk industri der han jobbet med metodeutvikling. Tirna har jobbet syv år i Landsorganisasjonen i Norge (LO) som blant annet deltaker i regelverksforumet til Direktoratet for arbeidstilsynet og Sikkerhetsforum under Petroleumstilsynet. De to siste årene har han vært rådgiver i Norsk bergindustri og Byggenæringens landsforening, sistnevnte tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), der han var fagsjef i helse, miljø og sikkerhet.

Tirna skal ha ansvar for tilsyn i Møre og Romsdal og Hedmark.

Rådgiver

976 12 323
ali.tirna@nso.no