post@nso.no   +47 90 100 333

Erik Schjenken

Hovedoppgavene til Erik er å føre tilsyn med industrivern i Oslo og Rogaland. Erik har mange års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og er NSO sin ressursperson på førstehjelp. Ved siden av ambulanseutdanning har Erik en master i samfunnssikkerhet, et årsstudium i beredskapsledelse, samt en bachelor som yrkesfaglærer.

Seniorrådgiver

952 08 859
erik.schjenken@nso.no